BEELDSPRAAK

 

‘De poel van stijlfiguren en beeldspraak’ noemt Ellen Ranzijn, docent Nederlands op het Peter Canisius College in Alkmaar, deze les. Zij wil dat de leerlingen de aandacht geen seconde verliezen, maar de leerlingen van vwo-Xtra (… slim) krijgen enorm veel informatie te verwerken. Hoe houd je leerlingen actief en alert? En hoe laat je ze tegelijkertijd oefenen met nieuwe begrippen én laat je ze de kennis toepassen? Een wilde en zeer geslaagde les. Zeker voor de leerlingen!

 

 

Slimmer werken volgens Ellen

Houd de aandacht vast door het spel- en competitie-element in je les te brengen. Het zorgt voor een goede sfeer, onderlinge band én het sluit aan bij wat leerlingen (jongens) leuk vinden en wat ze uitdaagt. Ze zijn dan tot veel meer in staat dan ze denken. Ellen wilde graag met een leuke tumultueuze les aansluiten bij de ‘jongens’, zonder de ‘meisjes’ te verliezen.

 

Klas: vwo Xtra, Petrus Canisius College, Alkmaar