CO-PRODUCTIE

 

Ron Wessels, docent ICT en Donald Liefhebber, docent geschiedenis op SG Copernicus in Hoorn werken samen. De leerlingen krijgen een ‘platte’ tekst uit het geschiedenisboek en moeten daar zelf verhelderende illustraties bij zoeken. Ze kijken ook redactioneel naar de tekst en maken zelf een paragraafindeling. Ron zorgt voor de ICT ondersteuning. De leerlingen werken op computers van de school. De school voor het web-based programma Libre Office om lay-outs en boekindelingen te maken. Het internet is een rijke bron voor plaatjes. Om het leereffect nog meer te vergroten moeten de leerlingen de vraagnummers van hun papieren werkboek verwerken in de tekstindeling. Het is voor Donald wel even wennen. Als rechtgeaarde geschiedenisdocent houdt hij van uitleggen en levendig vertellen, maar nu is zijn rol veel rustiger.

 

 

Slimmer werken volgens Donald en Ron

De klas meer zelfstandig laten werken. De leerlingen krijgen de tekst van een hoofdstuk. Op hun computers voegen ze zelf illustraties toe. Ze maken een eigen paragraafindeling. Zo krijgen leerlingen meer inzicht in en kennis van de tekst en de leerverbanden. De docent is vooral begeleider en ondersteunt als leerlingen vragen hebben over zaken als de tekstindeling, alinea’s, opsommingen en conclusies. Het is wel prettig als er een snelle en stabiele wifi-verbinding is en de leerlingen kunnen beschikken over een krachtige laptop.

 

Klas: vwo 4, Copernicus College, Hoorn