DAT IS EEN CADEAUTJE EIGENLIJK!

 

Marsha Webster, docente in opleiding aan de Hogeschool  van Amsterdam, is heel erg benieuwd naar wat een schoolleider doet om een school innovatief en bij de tijd te houden, zonder dat de school zich in moderne trends verliest. Ze bekijkt het werk van Corien Hielkema, afdelingsleider  vwo – Xtra bij PCC Het Lyceum in Alkmaar.  Marsha is in gesprek met Corien, maar bevraagt ook leerlingen en ouders naar het geheim van een goede schoolleider.

 

 

Slimmer werken volgens Corien

Een slimme schoolleider moet naar mijn idee:

– in zijn formele en informele contacten met leerlingen, ouders, collega’s de onderwijsvisie als leidraad hanteren en uitdragen;

– het overzicht hebben op de organisatie, maar zich ook op de arbeidsvloer bewegen om te weten wat daar speelt, zonder zich te verliezen in details;

– bijdragen aan een werkklimaat waarin de docent als professional zich steeds blijft ontwikkelen;

– last but not least: enthousiasme uitstralen over wat er in zijn afdeling gebeurt.